Historisk bakgrund

I Agia Roumeli kan man lätt känna historiens vingslag.

Byzantine chapel in Agia Roumeli

Om själva bynamnet finns många teorier. Enligt den troligaste, betyder Agia Roumeli ursprungligen "Grekiskt vatten" från arabiskans "aia" - "vatten" och "rumeli" - "grekisk".

Nära den nya byn finns den bysantinska kyrkan "Tis Panagias" -"Den heliga modern" där arkeologiska utgrävningar nyligen ägt rum.

Denna plats har länge ansetts helig. Under antiken låg här ett tempel där man dyrkade Apollon och Artemis - kretensiska Vritomartis. Dessa var tvillinggudar; Apollon var musikens, solens och profetians gud medan Artemis var jaktens och månens gudinna; hon var dessutom beskyddare av vilda djur och kvinnor i barnsäng samt höll evig jungfrustatus.

Öster om Agia Roumelis flodutlopp låg under antiken en stad kallad Tara - en stark och självständig befästning med kolonier både i södra Italien och i Kaukasiska bergen. Många intressanta fynd härifrån finns i Chanias arkeologiska museum. Tara hade t. ex. egna mynt - på ena sidan fanns ett bi och på andra sidan en kretensisk vildget med en pil.

Ruins by the seaside in Agia Roumeli

Agia Roumeli var också mycket viktig inom antikens skeppsbyggande. Dettta höll i sig under venetiansk tid och under den turkiska perioden. Läget var nämligen idealiskt; byn var omgiven av skog och floden gav tillräckligt med energi för att driva sågverk. För 4000 år sedan var byn en stor timmerexportör.

Samariaravinen har alltid fungerat som en traditionell färdled mellan syd - och nordsidan av ön. Under Kretas många och blodiga uppror sökte otaliga invånare skydd här.

Idag försörjer sig byn på boskapsskötsel (får och getter) och på biodling.
Turism - främst genom Samariaravinens popularitet - är också en viktig inkomstkälla.

Agia Roumelis byinnevånare lever därför - om än i den moderna världen - i en omgivning och miljö där traditioner och historia fortfarande är levande och något man bryr sig om att ta vara på .

All content © 2001 - 2021
Facebook Tumblr Trip